ЗА НАС

 

Лицензия за обучение

Лицензия за обучение

th5EC4LMB7

 

 

 

Лицензия за обучение ЦПО „Възможност“ е регистрирано към Сдружение МИСИЯ ВЪЗМОЖНОСТ.
Центърът за професионално обучение (ЦПО) е лицензиран от НАПОО с лицензия № 2014121122, на основание чл.42, т.2, със заповед №362/29.04.2014 за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.

Сдружение „Мисия Възможност-97“ е Доставчик на Обучение по Ключови Компетентности.

От 1998 година Сдружението работи активно със социално слаби групи, етнически малцинства и общности, както и маргинални групи. Осъзнавайки характеристиките на тази част от българското население, ниска степен на образование, безработица и риска от високо ниво на престъпност, поради липса на средства за оцеляване и социална дезинтеграция, „Мисия Възможност” създаде ЦПО „Възможност“, за да даде съответните възможности за придобиването на квалификация и професионални умения в практични професии, подходящи за тези целеви групи, за успешното им трудово реализиране и конкуретна способност на трудовия пазар на пазара и подобряване качеството на живот.

Реклами

ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:

1. БАЗА в гр. София – собствена база: • компютърна зала и зала за семинари и обучения с необходимото оборудване и технически визуални средства за теоретичната подготовка; • Бази под наем за практичните занимания; 2. БАЗА в с. Добромирка – собствена база  • компютърна зала и зала за семинари и обучения с необходимото оборудване и … Продължете с четенето на ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:

Оценяване:

ЦЕЛИ:

• ЦПО „Възможност” има за цел да подпомага, подкрепя и да дава шанс за обучение и  професия на всеки човек, независимо от неговия социален и етнически статус. • Подобряване качеството на живот и работа на хора в активна възраст, което да доведе до промяна и личностно израстване. • Обучение на малки и средни предприемачи за … Продължете с четенето на ЦЕЛИ:

Оценяване:

ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА :

• Специализирани курсове по професии и специалности                                                                     • Повишаване на професионалната квалификация и преквалификация • Програми на обучение, съобразени с изискванията на ДОИ • Обучителни курсове по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” схема “Аз мога повече” • Свидетелство или удостоверение по образец на МОН, признат в страните от Европейския съюз, след … Продължете с четенето на ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА :

Оценяване: