ЦЕЛИ:

• ЦПО „Възможност” има за цел да подпомага, подкрепя и да дава шанс за обучение и  професия на всеки човек, независимо от неговия социален и етнически статус.

• Подобряване качеството на живот и работа на хора в активна възраст, което да доведе до промяна и личностно израстване.

• Обучение на малки и средни предприемачи за поставяне на бизнеса им, съобразно държавните изисквания, а също и повишаване на успеваемостта и професионализма в дейността им.

• ЦПО „Възможност“ чрез обучение в професия, Ключови Компетентности, допълнителни обучения и семинари, се стреми да дава възможност за квалификации и преквалификации на физически лица, фирмени екипи, на малки и средни предприемачи.

Реклами