ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА :

• Специализирани курсове по професии и специалности                                                                     • Повишаване на професионалната квалификация и преквалификация
• Програми на обучение, съобразени с изискванията на ДОИ
• Обучителни курсове по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” схема “Аз мога повече”
• Свидетелство или удостоверение по образец на МОН, признат в страните от Европейския съюз, след приключване на курса
• Сертификат по Ключова Компетентност
• Семинари по актуални теми
• Достъпни цени

Реклами