ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С:

1. БАЗА в гр. София – собствена база:
• компютърна зала и зала за семинари и обучения с необходимото оборудване и технически визуални средства за теоретичната подготовка;
• Бази под наем за практичните занимания;

2. БАЗА в с. Добромирка – собствена база  10014332_629774567096089_1169357780_o
• компютърна зала и зала за семинари и обучения с необходимото оборудване и технически визуални средства за теоретичната подготовка;                                                     • Професионални съоръжения за практическите занимания;

3. ЕКИП от висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж по специалностите, които преподават в ЦПО „Възможност“.

Реклами