КАНДИДАТСТВАНЕ

Изисквания към кандидатите за обучение:
  • Навършени 16 години
  • Завършено, съответната степен/клас/, средно или висше образование
  • Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност

Необходими документи за записване в курс :

  • документ за самоличност;
  • копие от документ за завършена съответната степен, диплома за завършено средно или висше образование;
  • две актуални снимки;
  • заявление за записване в курс за професионално обучение – по образец /на място/;
  • квитанция за платена такса или копие от платежно нареждане (по схема „ Аз мога повече” – УВЕДОМЛЕНИЕ оригинал от съответното Бюро по труда);

До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията за обучение по специалността и са представили необходимите документи за записване.

моля, резервирайте предварително участие в курса, който желаете да запишете. внесете таксата за обучение и изпратите копия от изискваните документи по пощата или сканирани по електронната поща на e- mail: cpomp.97@gmail.com .

При възникнали въпроси или за повече информация, заповядайте в офиса на

ЦПО „ВЪЗМОЖНОСТ“ – София; ул. Патриарх Герман №86

телефони за връзка: 02/992 83 68; 0897 868 035                                    email: cpomp.97@gmail.com

Реклами