КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

  1. Роден език
  2. Чужд език
  3. Математически компетентности и основни знания по технологиите и природни науки
  4. Умения за учене
  5. Обществени и граждански компетентности
  6. Инициативност и предприемачество
  7. Дигитални компетентности
Реклами