ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

1. професия: Продавач-консултант                                                                                  специалност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
2. професия: Счетоводство и данъчно облагане                                                              специалност: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
3. професия: Секретарски и административни офис дейности                                 специалност: ОФИС СЕКРЕТАР
4. професия: Организатор интернет приложения                                                         специалност: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
5. професия: Хлебар сладкар                                                                                           специалност: ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ                              специалност: ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
6. професия: Шивач                                                                                                             специалност: ШИВАЧЕСТВО
7. професия: Градинарство (паркове и градини)                                                         специалност: ОЗЕЛЕНИТЕЛ-ЦВЕТАРСТВО                                                                   специалност: ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
8. професия: Камериер                                                                                                        специалност: ХОТЕЛИЕРСТВО
9. професия: Готвач                                                                                                             специалност: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ
10. професия: Фризьор                                                                                                       специалност: ФРИЗЬОРСТВО

Реклами