ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Центърът издава съответния държавно признат документ за завършено професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация по 10 професии:
1. Търговия на едро и дребно – ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ
2. Счетоводство и данъчно облагане – ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
3. Секретарски и административни офис дейности – ОФИС СЕКРЕТАР
4. Приложна информатика – ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
5. Хранителни технологии – ХЛЕБАР И СЛАДКАР
6. Производствени технологии – текстил, облекло,… – ШИВАЧ
7. Градинарство (паркове и градини) – ОЗЕЛЕНИТЕЛЦВЕТАРСТВО И ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
8. Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг – КАМЕРИЕР
9. Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг – ГОТВАЧ
10. Фризьорски и козметични услуги – ФРИЗЬОР

Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като:  здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.

Реклами

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Програма E за начално професионално обучение с придобиване трета степен на професионална квалификация по професия “Организатор Интернет Приложения” специалност “Електронна търговия” е разработена на основание чл.10, ал.3, т.1, чл.11 и чл.12 от Закона за професионалното образование І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование Здравословно състояние – кандидатът за … Продължете с четенето на ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Оценяване:

ФРИЗЬОР

Програма А за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, Код 815010 и специалност Фризьорство, Код 8150101 е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32). І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище – завършено основно образование Минимална … Продължете с четенето на ФРИЗЬОР

Оценяване:

ХЛЕБАР-СЛАДКАР

-Програма А за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия Хлебар-сладкар и специалност Производство на сладкарски изделия е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32). І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище – завършено средно образование Минимална възраст … Продължете с четенето на ХЛЕБАР-СЛАДКАР

Оценяване:

ОЗЕЛЕНИТЕЛ

Програма Б за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионално направление: 622 Градинарство (паркове и градини), професията: 622020 Озеленител, Специалности: 6220201 Цветарство и 6220202 “Парково строителство и озеленяване“ основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).   І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище: … Продължете с четенето на ОЗЕЛЕНИТЕЛ

Оценяване:

ГОТВАЧ

Програма Б за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия “Готвач”, специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки” е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).   І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище: завършено средно образование Минимална … Продължете с четенето на ГОТВАЧ

Оценяване:

КАМЕРИЕР

Програма А за начално професионално обучение с придобиване първа степен на професионална квалификация по професия “Камериер” специалност “Хотелиерство” е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).   І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище: завършен шести клас Минимална входяща възраст: 16 години  ІІ. … Продължете с четенето на КАМЕРИЕР

Оценяване:

ШИВАЧ

Програма А за начално професионално обучение с придобиване първа степен на професионална квалификация по професия “Шивач” специалност “Шивачество” е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).   І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище: завършен начален етап на основно образование Минимална възраст: 16 … Продължете с четенето на ШИВАЧ

Оценяване:

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Програма А за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия “Продавач-консултант”, код 341020 и специалност “Продавач-консултант”, код 3410201 е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).  І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище: завършено основно образование Минимална входяща … Продължете с четенето на ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

Оценяване:

ОФИС СЕКРЕТАР

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 31 от 24.11.2003 г., обнародвана в ДВ бр. 16/27.02.2004 г., която определя ДОИ за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия ОФИС СЕКРЕТАР с код 346210 и специалност Административно обслужване 3460201. І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище: завършено средно образование Входяща минимална … Продължете с четенето на ОФИС СЕКРЕТАР

Оценяване:

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професионална квалификация по професия “Оперативен счетоводител” специалност “Оперативно счетоводство” е разработена на основание чл.10, ал.3, т.1, чл.11 и чл.12 от Закона за професионалното образование   І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ Входящо минимално образователно равнище: завършено средно образование с право за явяване на зрелостни изпити Минимална входяща възраст: 16 години ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА … Продължете с четенето на ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Оценяване: