ФРИЗЬОР

Програма А за начално професионално обучение с придобиване втора степен на професионална квалификация по професия Фризьор, Код 815010 и специалност Фризьорство, Код 8150101 е разработена на основание Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • Входящо минимално образователно равнище – завършено основно образование
 • Минимална входяща възраст: навършени 16 години  

ІІ. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Последователност при технологична последователност на извършване на определена извършване на отделните видове манипулация – подстригване, манипулации; боядисване, къдрене и др. изисквания за безопасност при различните манипулации
 • Знае видове препарати в зависимост от действието на препаратите състоянието на косата; върху косъма. химичен състав на препаратите; съхранение на препаратите; безопасна работа с препаратите; дозиране на препаратите според състоянието на косъма
 • Ползва компютърна техника критерии за определяне на качеството на при диагностика на косъма. косъма и кожата на главата; аномалии на косата и кожата, морфология; заболявания на кожата на главата и косъма – паразитни и непаразитни
 • Изработва прическа от жива принципи на оформяне на видовете фризури; коса. технология на подстригване, боядисване, обезцветяване, къдрене; чертежи, схеми, рисунки; техники на оформяне на фризурата; критерии за оценка на качеството на извършената работа; нормативни изисквания
 • Прилага усвоените знания и общи и специфични хигиенни изисквания; умения за здравословни и правила за безопасно използване на препаратите, безопасни условия на труд. използвани при различните манипулации

ІІІ. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Изпитите по теория и практика на професията се провеждат по задания, разработени от обучаващата организация, като се съгласуват със заявителите на обучението.
 • Изпитите за придобиване на професионална квалификация са по теория и практика на професията.
 • Завършено професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация се удостоверява със: Свидетелство за професионална квалификация

Bo003

 • ЦЕНА НА КУРСА – 1150лв.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионалната квалификация или са преминали през част от задължителния хорариум часове, получават:

 •  Удостоверение за професионално обучение.

udostoverenie-profesionalno-obuchenie

 • ЦЕНА НА КУРСА – 600лв.
 • ІV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:
 • Брой часове по теория: 280 учебни часа
 • Брой часове по учебна практика: 380 учебни часа
 • Общо: 660 учебни часа
 • Форми на обучение: Дневна, вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна
Реклами